Καστροπολιτεία του Μυστρά

Βυζαντινή πολιτεία του Μυστρά , που υπήρξε η πρωτεύουσα του Βυζαντινού και Μεσαιωνικού Μυστρά το 13ο και 14ο μ. Χ. αιώνα.

 

Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΜΗΤΕ 1245Κ011Α0003500