Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΜΗΤΕ 1245Κ011Α0003500