Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΜΗΤΕ 1248Κ050Γ0046400
Hellenic Republic, Ministry of Tourism Authorized License
Ref. No.1248Κ050Γ0046400