Σπήλαια Διρού

 Θαυμαστό μνημείο της φύσης , που έχει χαρακτηριστεί ως το πιο ωραίο ίσως λιμναίο σπήλαιο του κόσμου.

Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΜΗΤΕ 1245Κ011Α0003500